Styrelsen

Mellan föreningsstämmorna har en av föreningsstämman utsedd styrelse ansvar för verksamheten i föreningen. Styrelsen består av fem ledamöter

Alve Nordström Ordförande alve@strandangen2.com
Torbjörn Olsson Vice Ordförande torbjorn@strandangen2.com
Benny Bjerrehus Sekreterare benny@strandangen2.com
Nedim Prija Ledamot nedim@strandangen2.com
Radde Savic Ledamot radde@strandangen2.com
Mona Lindholm Suppleant mona@strandangen2.com
Niklas Johansson Suppleant niklas@strandangen2.com

Revisorer

Johanna Sellevi Revisor johanna@strandangen2.com
Extern Revisor KPMG AB info@kpmg.se

Valberedning

Johanna Selevi Valberedning johanna@strandangen2.com
Åke Nilsson Valberedning ake@strandangen2.com
Ulla Lundgren Valberedning ulla@strandangen2.com

Hemsida

Simon Heydari Webmaster simon@strandangen2.com

Årsredovisningar:

 
 Föreningens årsredovisning 2019  Klicka Här 


 Föreningens årsredovisning 2018  Klicka Här


 Föreningens årsredovisning 2017  Klicka Här